Аманаттар эки эселенген коргоодо

Акчаны кантип көбөйтүү керек?Акчаны кантип көбөйтүү керек?