Мөөнөттүү

Акчаны кантип көбөйтүү керек?Акчаны кантип көбөйтүү керек?