Жетекчилик

Мырзабаева Мунара Артыковна

Директорлор кеңешинин Төрагасынын орун басары

Абдукаримова Айнура Алайчиевна

Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү

Ибрагимов Сергей Мухамедович

Башкаруу кеңешинин Төрагасы

Мундузбаева Бакита Абдыкалыевна

Башкармалыктын Төрагасынын орун басары

Абласов Эрмек Туратбекович

Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү

Ибрагимова Кира Сергеевна

Директорлор кеңешинин мүчөcү

Асылбаева Гульшат Кадыровна

Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү

Сатарова Нургуль Женишбековна

Башкарманын Төрайымы

Нургуль Жеңишбековна банктык сектордо, кредиттөө жана сатууларды тескөө жаатында 15 жылдык тажрыйбага ээ. Өзүнүн банктык кесиптик ишмердигин «ЭкоБанк» ААКтын Чакан жана орто бизнести кредиттөө бөлүмүндө такшалуучу болуп иштөө менен баштаган. Андан соң «ЭкоБанк» ААКта, «АТФ Банк» ААКта кызмат жактан жогорулоосун улантып, «Оптима Банк» ААКтын ири филиалдарынын биринин директору кызматына чейин жеткен. Гуманитардык жана экономикалык эки жогорку билимге ээ.

Нургуль Жеңишбековна кошумча билим алууга жана өзүнүн квалификациясын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурат. 2007 - жылдан бери төмөнкү тармактар боюнча окуулардан ийгиликтүү өткөн: ЕРӨБ микро жана чакан каржылоо программасы,бизнесте жеке натыйжалуулук, сүйлөшүү жүргүзүү, лидерлик,персоналды башкаруу, ыйгарым укуктарды өкүлдөө, Visa карталык продутуларын өркүндөтүү жана сатуу технологиялары. 

Көп жылдык сиңирген эмгеги үчүн 2018 - жылы «Кыргызстан Банктар Союзу» ЮЖБ тарабынан Ыраазычылык кат менен сыйланган.

2020-жылы күзүндө «Бакай Банк» ААКтын башкаруучу командасына Башкарманын Төрагасынын Орун басары кызматына орношуу менен кошулган, андан соң Башкарманын Төрайымы болуп дайындалган.

Какеев Марат Саламатович

Башкарманын Төрайымынын Биринчи орун басары

Какеев Марат Саламатович 1976-жылдын 16-январында Фрунзе шаарында төрөлгөн. 1998-жылы Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин экономикалык факультетин аяктаган. 2018-жылы Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 1998-2007-жылдары КРУБдун Экономикалык башкармалыгында экономист, улук экономист, андан соң Көзөмөл Методологиясы жана Лицензиялоо башкармалыгында алдыңкы инспектор, башкы инспектор болуп эмгектенген.

2007-жылы «Дос-Кредобанк» ААКтын Башкармасынын Төрагасынын Кеңешчиси, андан соң Башкарманын Төрагасынын Биринчи орун басары жана Башкарманын Төрагасынын милдетин аткаруучу болуп иштеген. 2008-жылы «ФинансКредитБанк КАБ» ААКтын Башкаруучу директору, андан соң Башкарманын Төрагасынын Орун басары. 2009-жылы «ФинансКредитБанк КАБ» ААКтын Башкарманын мүчөсү, Башкарманын Төрагасынын Биринчи орун басары. 2013-жылы Жогорку Кеңештин депутатынын жардамчысы. 2017-жылы «Евразиялык Сактык Банкы» ААКта Директорлор Кеңешинин мүчөсү, андан кийин Директорлор Кеңешинин Төрагасы болгон. 2017-жылы «БТА Банк» ЖАКта Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөсү – Директорлор Кеңешинин Төрагасынын Орун басары. 2018-жылдан баштап «БТА Банк» ЖАКтын Башкармасынын Биринчи орун басары. 2020-жылдан баштап «Бакай Банк» ААКтын Башкармасынын орун басары. 

Абакирова Умут Анарбековна

Башкарманын Төрайымын Орун басары

Өз ишмердигин «БТА Банк» ЖАКта ММФ ЕБРР программасы боюнча Микрокедиттөө бөлүмүнүн адиси кызматын аткаруу менен баштаган. Кыска убакыт аралыгында Үмүт Анарбековна адистик кызматтан филиалдын Микрокердиттөө бөлүмүнүн башчысы кызматына көтөрүлгөн. 2006-жылы Чакан жана орто бизнес башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп дайындалган. Анын иш милдетине Банктын бардык филиалдарында микрокредиттөө бөлүмдөрүнүн иштерин уюштуруу жана контролдоо кирген. 2007-жылды Тобокелдиктерди тескөө башкармалыгынын башчысынын орун басары кызматына, андан кийин ошол эле башкармалыктын башчысы кызматына которулган. 2012-жылы Үмүт Анарбековна Башкаруучу директор болуп дайындалган, Кредиттик операцияларды тескөө-башкаруу жана мониторинг жүргүзүү башкармалыгы, Методология башкармалыгы сыяктанган түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишмердигин тескеген, ошондой эле Тобокелдиктерди тескөө башкармалыгын административдик жактан тескеген. Биригүүдөн кийин Аймактык өнүктүрүү боюнча директор кызматына которулган. Андан кийин Чекене сатуулар боюнча директор, андан соң Операциялык ишмердикти контролдоо боюнча директор кызматтарына которулган. 2021-жылы «Бакай Банк» ААКтын Башкармасынын Төрагасынын Орун басары кызматына дайындалган.

Алыбаев Нурдин Иризбаевич

Заместитель Председателя Правления

Окончил КНУ им. Ж. Баласагына по специальности «Банковский бизнес», также получил образование в КГЮА, по специальности «Гражданское общество, семейное право, международное частное право».

Свою карьеру начал в 2004 году с должности стажера в отделе корпоративного бизнеса в тогда еще «Инэксимбанк». За годы работы стремительно рос в карьере, занимал должности: начальника отдела корпоративного кредитования, начальника департамента корпоративного бизнеса. С 2013 – 2020 гг. директор филиала «БТА Банк». С 2020 по август 2022 гг., директор филиала «Бакай Банк». С августа 2022 года занимает должность Заместителя Председателя Правления ОАО «Бакай Банк».

За особые заслуги, высокий профессионализм и вклад в развитие банковского сектора был награжден почетной грамотой и благодарственным письмом от Союза Банков Кыргызстана.

Коваленко Валентина Айдаралиевна

Заместитель Председателя Правления

Окончила Кыргызско-Российиский (Славянский) Университет г. Бишкек. Работает в банковской системе Кыргызстана более 16 лет. Свой карьерный путь Валентина Айдаралиевна начинала со специалиста сектора кредитования МСБ, которым в дальнейшем заведовала в ОАО «Энергобанк». В 2007 году назначена региональным менеджером отдела региональной координации ОАО «АТФБанк - Кыргызстан»,  координировала работы кредитных подразделений Банка, а также сопутствующего бэкофиса, где поднялась до должности регионального менеджера управления продаж МСБ «ЮниКредит Банк» (Правпреемник ОАО «АТФБанк Кыргызтан» и ОАО «Энергобанк»). С 2018 по 2021 гг., занимала должность Заместителя Председателя Правления ОАО «ХалыкБанк Кыргызстан», где курировала сферы кредитования, розничного бизнеса, маркетинговую деятельность, контакт-центр. За годы банковской   деятельности приобрела большой опыт в принятии управленческих решений,  разработке партнерских программ кредитования, формарировании и обучении штатного состава сотрудников. Участвовала во множественных форумах и тренингах от локальных и международных специалистов по техникам продаж.  За добросовестный и плодотворный труд была награждена Благодарственным письмом, а затем и Почетной грамотой от Союза банков Кыргызстана.  

Ченгиз Лариса Георгиевна

Башкарманын Төрайымынын Орун басары

Ченгиз Лариса Георгиевна банк тармагында 1989-жылдан бери иштеп келет. Экономикалык жогорку билимге ээ. 1998 – 2002- жылдары – «Кайрат-Восток» АТАКта Башкы бухгалтер. 2002- 2005-жылдары – Главный бухгалтер ОАО «Экобанк» ААКта Башкы бухгалтер. 2005 – 2007-жылдары – «Экобанк» ААКта Башкарманын Төрагасынын Орун басары – Ресурстар жана финансылык контролдоо департаментинин директору. 2007-жылдан баштап “БТА Банк” ЖАКта Башкаруучу директор. 2020-жылдан баштап “Бакай Банк” ААКнын Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары.

Брылев Павел Владимирович

Башкарманын мүчөсү

Компаниянын маалыматтык - технологиялык инфратүзүмүн колдоо боюнча зор тажрыйбасы бар эксперт. «Жаңы маалыматтык технологиялар» адистиги боюнча жогорку билими бар, ошол адистик боюнча магистр даражасына ээ. 2002 - жылдан баштап 2018 - жылга чейин Павел Владмирович «Оптима Банк» ААКта (андан мурда «АТФ Банк - Кыргызстан» ААКта, «ЮниКредит Банк» ААКта) эмгектенген.2013 - 2018 - жылдар аралыгында «Оптима Банк» ААКта Маалыматтык технологиялар башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп иштеген. 2018 - жылдан май айынан баштап «Дос - Кредобанк» ААКта Маалыматтык технологиялар департаментинин башчысынын орун басары болуп эмгектенген, ал эми 2019 - жылы «Дос - Кредобанк» ААКтын Башкармасынын курамына кирген. 2020 - жылдын март айынан тартып Павел Владимирович «Бакай Банк» ААКтын командасына кошулуп, IT - директор кызматына дайындалган. Банктын Башкармасынын мүчөсү болуп саналат.

Назаралиева Гульнара Токтоназаровна

Корпоративдик катчы

Статьи

Валюта курсу

Сатып алуу Сатуу
USD 83.0000 84.0000
EUR 80.0000 81.0000
RUB 1.3200 1.4200
KZT 0.1150 0.1950
GBP 0.0000 0.0000
CNY 10.5000 14.0000
Сатып алуу Сатуу
USD 80.2000 81.2000
EUR 76.8000 78.8000
RUB 1.2800 1.4500
KZT 0.1150 0.2000
GBP 0.0000 0.0000
CNY 10.0000 15.0000
Эсептик курс
USD 80.1829
EUR 77.5048
RUB 1.3675
KZT 0.1681
CNY 11.4596

Орнотуу боюнча курстан 01.10.2022

Курстар Бишкекте орнотулду. Курстар чейинки суммалар үчүн жарактуу болуп саналат $1000 (Же башка өлкө менен) өлчөмдө ашык курстар$1000 келишимдик болуп саналат

Заявка на выпуск карты