Капитал

Кошумча төгүм каралган. Пайыздар ай сайын капиталдаштырылат

Капитал

Пенсиялык

Пайыздар ай сайын төлөнөт. Кошумча төгүм каралган

Пенсиялык

Мөөнөттүү

Пайыздар ай сайын төлөнөт

Мөөнөттүү

Онлайн Салым

Бакай24 тиркемесинде 24/7 бою ыңгайлуу ачуу

Онлайн Салым

Балдар үчүн

Кошумча төгүм каралган. Пайыздар жыл сайын капиталдаштырылат

Балдар үчүн

Береке

Пайыздар ай сайын төлөнөт. Кошумча төгүм каралган. Бөлүп алууга болот

Береке